Câteva explicații de interes pentru ofertanții câștigători pe marginea Hotărârii Plenului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor din data de 16 martie 2023 sau despre „prohodul” cererii de intervenție voluntară principală în procedura administrativ-jurisdicțională

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The article discusses the ambiguous amendment brought by the Decision of 16 March 2023 of the National Council for Solving Appeals of 16 March 2023, regarding the treatment of appeals made by successful bidders and their requests for main intervention, as well as drawing up procedural instructions. The judgment removes the instrument of the application for main voluntary intervention from the disputes resolved by the Council, ordering its „legal classification as an appeal”/„the legal reclassification of the application to intervene as an appeal”.

In this context, the author analyzes the opportunity of such a change and its implications from the perspective of previous regulations, respectively H.G. no. 901/2015 and Law no. 101/2016 and administrative-jurisdictional practice. According to the author, the decision of the Plenum of the Council dissolves the concept of main intervening winner into the concept of contesting winner, to which it applies all the constraints related to contestants, including anchors that keep the deadline for filing the appeal.

Keywords:

public procurement, appeal by the successful tenderer, application for main intervention, legal reclassification

REZUMAT

Articolul dezbate modificarea ambiguă adusă de Hotărârea de unificare a practicii administrativ-jurisdicționale din data de 16 martie 2023 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în ceea ce privește tratamentul contestațiilor formulate de către ofertanții câștigători și al cererilor lor de intervenție principală, precum și de trasare a unor instrucțiuni procedurale. Hotărârea elimină instrumentul cererii de intervenție voluntară principală din litigiile soluționate de Consiliu, dispunând „calificarea juridică a acesteia ca și contestație”/„recalificarea juridică a cererii de intervenție ca și contestație”.

În acest context, autorul analizează oportunitatea unei asemenea modificări și implicațiile sale din perspectiva reglementărilor anterioare, respectiv H.G. nr. 901/2015 și Legea nr. 101/2016 și a practicii administrativ-jurisdicționale. Potrivit autorului, Hotărârea Plenului Consiliului dizolvă conceptul de câștigător intervenient principal în conceptul de câștigător contestator, căruia îi aplică toate constrângerile aferente contestatorilor, inclusiv ancorele care țin termenul de formulare a contestației.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 101/2016, H.G. nr. 901/2015, Hotărârea Plenului Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor din data de 16 martie 2023 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare