Considerații privind reglementarea activității de lobby în legislația românească

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

Although it has a significant impact on the decision-making process of the Romanian state authorities, in Romania the lobbying activity is, more than often, regulated by vague, unclear, disparate or incoherent legal provisions. At the political level, it is necessary to take a decision on the regulation of the field of interest representation, either by adopting the looser European regulatory model or the clear and rigorous North American one. In the end, whatever model is preferred will prove to be better than the current ambiguity and legislative gap.

Keywords:

lobby, representation of interests, Single Register of Transparency of Interests (RUTI), influence peddling

REZUMAT

Deși are un impact semnificativ asupra procesului decizional al autorităților statului român, în România, activitatea de lobby, este, mai degrabă, reglementată prin prevederi legale vagi, neclare, disparate sau lipsite de coerență. La nivel politic se impune luarea unei decizii privind reglementarea domeniului reprezentării intereselor, fie prin adoptarea modelului de reglementare european mai lax, fie a celui nord american clar și riguros. În final, orice model este preferat se va dovedi mai bun decât echivocul și vidul legislativ actual.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 62/2011, art. 121 alin. (1) lit. b); O.G. nr. 21/1992, art. 32, art. 36 și art. 45, O.G. nr. 26/2000, art. 2
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare