Contribuții la demarcația dintre opinia separată și opinia concurentă

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

The article analyzes the concepts of separate opinion and concurring opinion as an expression of the constitutional and legal principle of the independence of judges, the difference between them, their legislative enshrinement and their importance for the decisions of the Constitutional Court. According to the author, the separate and concurring opinions have a constitutional legitimacy and, therefore, they cannot be censored by the majority either as far as the opportunity of their expression or as far as the content or the way of writing is concerned.

Moreover, separate opinions can be a source of inspiration for the future development of national case law. Along with the concurring ones, they contribute, to the same extent as the majority decision, to the development or “distillation” of law. Both types of opinion, essentially different, are undoubtedly necessary and useful, they strongly objectify the effectiveness and depth of deliberation, transparency of justice, real independence of judges, dialogue with judges other than those who made up the panel, while also offering, as appropriate, either persuasive reasons for the interested party to take over the decision, or reasons for supporting possible appeals.

Keywords:

decisions of the Constitutional Court, separate opinion, concurring opinion, independence of judges

REZUMAT

Articolul analizează conceptele de opinie separată și opinie concurentă ca expresie a principiului constituțional și legal al independenței judecătorilor, diferența dintre acestea, modul de consacrare legislativă și importanța lor pentru Deciziile Curții Constituționale. Potrivit autorului, opinia separată și aceea concurentă au o legitimitate constituțională și, de aceea, acestea nu pot fi cenzurate de către majoritate nici cât privește oportunitatea exprimării lor și nici cât privește conținutul sau modul de redactare.

Mai mult, opiniile separate pot constitui o sursă de inspirație pentru dezvoltarea viitoare a jurisprudenței naționale. Alături de cele concurente, contribuie, în aceeași măsură ca hotărârea majoritară, la dezvoltarea sau la „distilarea” dreptului. Ambele tipuri de opinie, esențialmente diferite, sunt neîndoielnic necesare și utile, ele obiectivând pregnant efectivitatea și profunzimea deliberării, transparența justiției, reala independență a judecătorilor, dialogul cu alți judecători decât cei care au alcătuit completul de judecată, oferind, totodată, după caz, fie motive persuasive pentru însușirea hotărârii de către cei interesați, fie motive pentru susținerea eventualelor căi de atac exercitate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 47/1992, art. 59; C. pr. civ., art. 426
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare