Cum învăţăm să scriem legi

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

Using the author’s own experience throughout twenty of the thirty years of post-1989 Romanian legislation, this article analyses the ways in which those entitled to initiate draft normative acts, learn to do so by drafting and substantiating them, so that, after their entry into force, they can achieve their initial purpose. The examples used, highlight the not only the multitude and unpredictability of the rules, which lead to legal uncertainty, but also the insufficient knowledge of law, as well as socio-economic realities and the lack of specific training of those who draft legal rules.

Keywords:

legislative process, legal norm, rules of legislative technique, legal in/security, substantiation of normative acts

REZUMAT

Utilizând experienţa proprie a autorului pe parcursul a douăzeci din cei treizeci de ani de legiferare din Rom ânia post-89, articolul analizează modalităţile prin care cei ce sunt îndrituiţi să iniţieze proiecte de acte normative învaţă să le redacteze și să le fundamenteze, astfel încât, după intrarea lor în vigoare, acestea să poată răspunde scopului iniţial. Exemplele utilizate evidenţiază multitudinea și impredictibilitatea normelor, ceea ce conduce la insecuritate juridică, dar și insufi cienta cunoaștere profundă a dreptului, a realităţilor economice și sociale, precum și lipsa unei pregătiri specifice a unora dintre cei care scriu și fundamentează normele juridice.

Legislaţie relevantă:  Legea nr. 24/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare