De ce să optăm pentru invocarea excepției de neexecutare a contractului în pandemia Covid-19?

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

To state that the exception of a non-performed contract has as single end performance of corresponding obligation means to limit its effects and to create an idealistic vision of the discharge of obligations.

While it was initially aimed at ensuring observance of the predefined order of reciprocal/bilateral contract or relationship performance, the exception of a non-performed contract could play an important role against the risk of non-performance, or even against a non-performance given notice of before the due date.

The interpretation of Article 1556 in conjunction with Article 1270, both of the Civil Code, added to other practical arguments, substantiates the need to expressly recognize this exception an active role, and not just a passive constraining role in the conduct of the underlying relationship.

When the non-availability of performance affects the debtor only temporarily, the creditor has been recognized by the lawmaker, under the provisions of Article 1557(2) of the Civil Code, the possibility to opt for either having its own obligations suspended, or termination of the contract.

Moreover, considering the provisions of Article 1534(2) of the Civil Code, the party injured by a contract’s non-performance is required to take reasonable steps to limit its adverse consequences.

Keywords:

uncertainty, non-availability of performance, risk of non-performance, suspension of obligations, dissolution of contractual relationship

REZUMAT

A afirma că excepția de neexecutare a contractului are drept unică finalitate executarea obligației corelative conduce la o limitare a efectelor sale și la oferirea unei viziuni idealiste asupra executării obligațiilor.

Având drept finalitate inițială să facă respectată ordinea de executare a prestațiilor contractului sau raportului sinalagmatic, excepția de neexecutare a contractului poate juca un rol important împotriva riscului de neexecutare, ba chiar împotriva unei neexecutări anunțate înainte de termenul scadenței.

Recunoașterea expresă a unui rol activ excepției, și nu doar un simplu rol pasiv de constrângere în vederea executării raportului, este justificată de interpretarea coroborată a art. 1556 și art. 1270 C. civ. și de considerații practice.

Când imposibilitatea fortuită de executare a obligației debitorului este doar temporară, creditorul are posibilitatea, recunoscută de legiuitor prin dispozițiile art. 1557 alin. (2) C. civ., de a opta pentru suspendarea propriilor obligații sau desființarea contractului.

Mai mult, prin raportare la prevederile art. 1534 alin. (2) C. civ., victima unei neexecutări contractuale trebuie să ia măsuri rezonabile pentru limitarea consecințelor negative ale acesteia.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1556, art. 1557 alin. (2), art. 1270
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare