Despre legislaţia românească, cu simpatie

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

The article emphasizes the characteristics of the post-89 legislative process, and especially the role of the Constitution in the national law system: is the Constitution part of the legislative system? Can judges apply the Constitution in the litigations they decide on? Can the Constitution be the only legal basis for a judgment?

The author proposes a change of perspective: instead of defining legislation as the positive law of a country, it might be preferable to define it as a set of justiciable rules in a given legal system. This would clarify the fact that, although it controls the legislation, the Romanian Constitution is not part of it.

Keywords:

Romanian Constitution, role of the judge, legislation

REZUMAT

Articolul subliniază caracteristicile procesului legislativ post-89, dar mai ales rolul Constituţiei în sistemul de drept autohton: face parte oare Constituţia din sistemul legislativ? Pot aplica judecătorii Constituţia în litigiile pe care le judecă? Poate constitui Constituţia singura bază juridică a unei hotărâri judecătorești?

Autorul propune o modificare de perspectivă: în loc să defi nim legislaţia ca fiind dreptul pozitiv al unei ţări, ar fi poate preferabil să o definim ca ansamblu al normelor justiţiabile dintr-un anumit sistem juridic. S-ar lămuri astfel faptul că deși controlează legislaţia, Constituţia României nu face parte din ea.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 24/000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare