Despre obligaţia societăţilor constituite potrivit Legii nr. 31/1990 de a respecta regimul protecţiei datelor

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The general data protection regulation is the culmination of much tougher legislation in this area. Most of the companies established according to Law no. 31/1990 does not have to take special measures to comply with this legislation, but all companies must be diligent in their dealings with data subjects and the national supervisory authority. More needs to be done to raise awareness of the obligations in this area, involving authorities, non-governmental organizations, academia as well as legal professionals directly involved in setting up companies, primarily lawyers and notaries. With regard to the pedagogical side of teaching this element of the obligation of companies, without loading the syllabus, it must be included at least in the form of a reference to this specific legislation.

Keywords:

companies, data protection, controller, sanctions

REZUMAT

Regulamentul general de protecţia datelor este vârful unei legislaţii mult mai stufoase în această materie. Majoritatea societăţilor constituite potrivit Legii nr. 31/1990 nu trebuie să ia măsuri speciale pentru respectarea acestei legislaţii, însă toate societăţile trebuie să fi e diligente în raporturile cu persoanele vizate și autoritatea naţională de supraveghere. Trebuie să se facă mai mult pentru conștientizarea obligaţiilor din acest domeniu, trebuind să fi e implicate autorităţi, organizaţii non-guvernamentale, mediul academic precum și profesioniști ai dreptului direct implicaţi în constituirea societăţilor, în primul rând avocaţii, dar și notarii. În privinţa laturii, pedagogice, a predării acestui element al obligaţiei societăţilor, fără a încărca programa, trebuie inclus cel puţin sub forma unei trimiteri la această legislaţie specifică.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, Regulamentul (UE) nr. 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare