Despre vulnerabilități și îndoieli plauzibile privind încetarea efectelor deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție în interesul legii sau pentru dezlegarea chestiunilor de drept

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The article debates the issue regarding the termination of the effects of the decisions pronounced by the High Court in the interest of the law or with regard to points of law, especially when they are no longer relevant due to the legislative changes which occurred later and which can generate ambiguous interpretations. In order to ensure a consistent practice, the author believes that it would be necessary to establish a legal text enshrining the competence of the High Court of Cassation and Justice to also resolve peremptorily referrals of the courts whose exclusive object is to certify the continuity of the production of legal effects (in whole or in part) of a decision previously pronounced by the same High Court in the interest of the law or with regard to points of law.

Keywords:

inconsistent practice, appeal in the interest of the law, deciding on points of law

REZUMAT

Articolul dezbate problema încetării efectelor deciziilor pronunțate de Înalta Curte în interesul legii sau pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, mai ales când acestea nu mai sunt relevante datorită modificărilor legislative intervenite ulterior şi care pot genera interpretări ambigue. Pentru asigurarea unei practici unitare, autorul consideră că ar fi necesară instituirea unui text legal care să consacre competența Înaltei Curți de Casație și Justiție de a soluționa peremptoriu inclusiv sesizări ale instanțelor al căror obiect exclusiv constă în atestarea continuității producerii efectelor juridice (în tot sau în parte) ale unei decizii pronunțate anterior de aceeași Înaltă Curte în interesul legii sau pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 518
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare