Dreptul la informaţie în România – exigenţe constituţionale, infraconstituţionale și jurisprudenţiale

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

The right to information was provided in the Romanian Constitution in 1991 and its legal reception was achieved in 2001 by Law no. 544/2001 on free access to information of public interest. The late consecration of the right to information did not prevent this right from materializing and shaping from other categories of fundamental rights and freedoms. The right to information is associated internally with free access to information, especially to information of public interest. Its legal implications are significant and raise issues at the jurisprudential level. In this study we will analyze the right to information from a constitutional, legal and jurisprudential perspective.

Keywords:

access to information, information of public interest, restriction of access to information

REZUMAT

În România, dreptul la informaţie a fost receptat la nivel constituţional în anul 1991, urmând ca receptarea sa infraconstituţională să se realizeze în anul 2001, prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Consacrarea tardivă a dreptului la informaţie nu a împiedicat acest drept să se materializeze și să se contureze din alte categorii de drepturi și libertăţi fundamentale. Dreptul la informaţie este asociat la nivel intern cu liberul acces la informaţie, cu precădere la informaţiile de interes public. Implicaţiile sale de la nivel juridic sunt însemnate și suscită problematici la nivel jurisprudenţial. În cadrul prezentului studiu vom analiza dreptul la informaţie din perspectivă constituţională, infraconstituţională și jurisprudenţială.

Legislaţie relevantă:  Constituţia României, art. 31, Legea nr. 544/2001, art. 12, Legea nr. 506/2004, Legea nr. 109/2007, Legea nr. 190/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare