Economia colaborativă vs. Economia participativă în era digitală – II. Reconfigurarea proceselor economiei globale: prosumerismul ca fenomen juridic

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The general objective of the postdoctoral paper is to develop a multidisciplinary and cross-sectional study to highlight the role of artificial intelligence in the globalization of democracy and the opportunities offered by technological progress related to the legal phenomenon as a matter of fact. At the same time, the study includes an analysis of the risks to which enterprises and public authorities are subjected in the context of using new technologies and the impact that legal vulnerabilities may have on the calculation of management risks reported through artificial intelligence applications.

This article is an integral part of the author’s research in the postdoctoral program within ASE Bucharest – Faculty of Law and is focused on the fact that the collaborative economy and participatory economy are major challenges of democracy in general and participatory democracy. Following the analysis of these two concepts, we tried to emphasize the importance of digital processes in the process of globalization of democracy.

Keywords:

collaborative economy, participatory economy, e-commerce, participatory democracy

REZUMAT

Obiectivul general al acestei lucrări postdoctorale este elaborarea unui studiu multidisciplinar și transversal care să evidenţieze rolul inteligenţei artificiale în globalizarea democraţiei și oportunităţile oferite de progresul tehnologic legat de fenomenul juridic ca parte a realităţii. Totodată, studiul include o analiză a riscurilor la care sunt supuse întreprinderile și autorităţile publice în contextul utilizării noilor tehnologii și impactul pe care vulnerabilităţile legale îl poate avea asupra calculării riscurilor de management raportate prin intermediul aplicaţiilor de inteligenţă artificială.

Acest articol este parte integrantă a cercetării autorului în cadrul programului postdoctoral din cadrul ASE București – Facultatea de Drept și se concentrează pe faptul că economia colaborativă și economia participativă sunt provocări majore ale democraţiei în general și ale democraţiei participative în special. În urma analizei acestor două concepte, am încercat să subliniem importanţa proceselor digitale în procesul de globalizare a democraţiei.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2000/31/CE, Legea nr. 365/2002, Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018, Directiva 2006/123/CE, Legea nr. 128/2010
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare