Evoluţia relaţiilor personale dintre copil și părintele separat în practica judecătorească

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

After the entry into force of the new Civil Code, which replaced the notion of visiting program, provided by the old legislation, with a new notion, namely that of maintaining personal ties, there was a change of mentality in the judicial practice in the sense that the right of the parent separated from the child to have a personal relationship with the child means something more or something else than a simple visiting program: it is about spending time with the child in any situation of his/her daily life and a stronger involvement in his/her life, especially in the context of the new technologies for remote communication.

Starting from the provisions of art. 18 of Law no. 272/2004, which details the way of exercising the right to a personal relationship with the child, the article shows the practical ways of interpreting the legal provisions in the judicial practice, clearly illustrating how to apply them.

Keywords:

family ties, personal relationship with the child, resident parent, nonresident parent

REZUMAT

După apariţia noului Cod civil, care a înlocuit noţiunea de program de vizită, prevăzută de vechea legislaţie cu o noţiune nouă, respectiv aceea de păstrare a legăturilor personale, în practica judecătorească a apărut o schimbare de mentalitate în sensul că dreptul părintelui separat de a copil de a avea legături personale cu copilul înseamnă ceva mai mult sau altceva decât un simplu program de vizită: este vorba de timp petrecut cu copilul în orice ipostază a vieţii sale cotidiene și de o implicare mai puternică în viaţa acestuia, mai ales în contextul noilor tehnologii de comunicare la distanţă.

Pornind de la prevederile art. 18 din Legea nr. 272/2004, care detaliază modul de exercitare a dreptului la relaţii personale cu copilul, articolul arată modalităţile practice de interpretare a dispoziţiilor legale în practica judecătorească, exemplificând, concret, modul de aplicare a acestora.

Legislaţie relevantă:

C. civ. art. 401, Legea nr. 272/2004, art. 18

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare