Evoluţii experienţiale în fundamentarea cadrului de prestare a serviciilor judiciare digitale

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Virtual courts or the robot judge are topics that have been discussed quite often recently. For some, a virtual court is a utopia, for others, this phenomenon is a reality which we aspire to achieve. This article does not aim to support one or the other opinion, but it is rather focused on presenting the experiences and best practices of digitization accumulated so far, offering readers the opportunity to analyze and evaluate potential progress and also to elaborate or forecast the perspectives of digitalization of justice. Considering that the robot judge, for our region is a distant reality, in this article we will primarily assess the level of preparation of the courts for providing judicial services online.

Keywords:

virtual courts, robot judge, digitalization of justice, judicial services online

REZUMAT

Justiţia digitală sau judecătorul robot sunt subiecte destul de des abordate în ultima perioadă. Pentru unii, judecata electronică este o utopie, pentru alţii, acest fenomen se impune drept o realitate spre care se tinde. Prezentul articol nu-și propune drept scop susţinerea unei sau altei categorii de opinii, dar este orientat mai mult spre prezentarea experienţelor și bunelor practici de digitalizare acumulate până la moment, oferind cititorilor posibilitatea de a analiza și evalua potenţialele progrese, dar și elabora sau prognostica perspectivele digitalizării justiţiei. Considerând, totuși, că judecătorul robot pentru arealul nostru este o realitate îndepărtată, prin prezentul articol vom evalua în special pregătirea instanţelor de judecată în a presta servicii judiciare de la distanţă.

Legislaţie relevantă: – 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare