Expertiza criminalistică extrajudiciară ca mijloc de probă

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The article aims to clarify the controversy over whether extrajudicial forensic expertise represents evidence or not.

The beginning of the article deals with some general considerations on the notion of expertise, when and by whom it is ordered, and who can carry out the forensic expertise.

Then the results of a comparative study on the regulation of the expertise in criminal and civil law are presented, while demonstrating that extrajudicial forensic expertise can be considered a means of proof.

The conclusions of the study are revealed in the end.

Keywords:

expertise, expert, evidence, means of proof, extrajudicial

REZUMAT

Articolul are ca scop clarificarea controversei cu privire la faptul dacă expertiza criminalistică extrajudiciară este sau nu mijloc de probă.

Incipienta articolului se referă la câteva considerații generale cu privire la noțiunea de expertiză, când și de către cine se dispune, și cine poate să efectueze expertiza criminalistică.

Apoi sunt prezentate rezultatele unui studiu comparativ cu privire la reglementarea expertizei în legislația penală și cea civilă demonstrându-se totodată faptul că expertiza criminalistică extrajudiciară poate fi considerată un mijloc de probă.

În final sunt relevate concluziile studiului.

Legislaţie relevantă: Codul de procedură penală, art. 97, art. 172, Codul de procedură civilă,
art. 249, art. 330, O.G. nr. 75/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare