Exproprierea de fapt

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

Expropriation actually appeared in the case law of the European Court of Human Rights and at the same time in the case law of national courts. Considering that this institution, quite common in the practice of courts, does not enjoy a regulatory framework, intervening when the holder of the private property right is deprived of the exercise of the prerogatives of his right, the award of damages by the courts was seen as having no legal basis. In this paper, we will try to find solutions to this controversial issue, focusing on the regulations of European Union law and national regulations that may justify a possible action based on the award of damages to the holder of the private property right as a result of the intervention of a de facto expropriation.

Keywords:

private property right, expropriation, fair and prior compensation, de facto expropriation, damages

REZUMAT

Exproprierea de fapt și-a făcut apariția în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și totodată în jurisprudența instanțelor naționale. Având în vedere că această instituție, destul de des întâlnită în practica instanțelor de judecată, nu se bucură de o reglementare legală, ea intervenind atunci când titularul dreptului de proprietate privată este lipsit de exercitarea prerogativelor dreptului său, acordarea despăgubirilor de către instanțele de judecată a fost privită ca lipsită de temei legal. Prin prezenta lucrare, vom încerca să căutăm soluții pentru această problemă controversată, aplecându-ne asupra reglementărilor dreptului Uniunii Europene și asupra reglementărilor naționale care pot justifica o eventuală acțiune întemeiată pe acordarea de despăgubiri titularului dreptului de proprietate privată ca urmare a intervenirii unei exproprieri de fapt.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1357 și urm.; Legea nr. 33/1994
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare