Ferice de omul care găsește înţelepciunea și de cel care a dobândit pricepere! (Pilde 3:13)

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

Legal research can be surprising: as explicit and adapted are some provisions for the recipients needs, as reglementations of other areas may be difficult and even absurd.

Keywords:

legal research, franchise, regulation

REZUMAT

Cercetarea în domeniul juridic poate fi surprinzătoare: pe cât de explicite și adaptate sunt unele dispoziţii nevoilor adresanţilor, pe atât de anevoioasă și chiar absurdă se poate dovedi reglementarea altor domenii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 24/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare