(Im)predictibilitatea procesului educaţional în context pandemic

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

In the context of the increasingly complicated health crisis that we are facing, the multiple normative acts that regulate – often without prior notice – parts of the educational process, introduce additional access procedures or their conditioning, aimed at protecting personal data. The study analyzes the causes of the unpredictability of these rules, and the effects they can have on the educational process, but also on data security. Finally, this study proposes several solutions that lead to both respect for the right to data protection, as well as ensuring a predictable educational process.

Keywords:

(un)predictability of a legal norm, educational process, Covid-19, the right to education, the right to data protection, data security

REZUMAT

În contextul crizei sanitare tot mai complicată pe care o traversăm, multiplele acte normative care reglementează, chiar intempestiv câteodată, părţi ale procesului educaţional, introduc și proceduri suplimentare de acces sau condiţionări ale acestuia, ce vizează protecţia datelor cu caracter personal. Studiul analizează cauzele impredictibilităţii normelor și efectele pe care acestea le pot avea asupra procesului educaţional, dar și asupra securităţii datelor, iar în fi nal propune câteva soluţii care să conducă atât la respectarea dreptului la protecţia datelor cât și la asigurarea unui proces educaţional predictibil.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679, Ordinul ministrului educaţiei nr. 5549/2021, Ordinul ministrului educaţiei nr. 5549/2021, Instrucţiunea nr 2503/2021 a ministrului sănătăţii
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare