Infracţiunile incriminate în cuprinsul Ordonanţei nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

In this study, we will analyse the offences incriminated in the Government Ordinance no. 43/2000 on the protection of archaeological heritage and the declaration of archaeological sites as areas of national interest.

Given the increase in the number of offences on the archaeological heritage, as well as the limited knowledge of the legislation in question, we consider it useful to analyse the constituent elements of those offences.

In the end, we will present our conclusions and some proposals for improving the legislation we presented and analysed.

Keywords:

metal detector, archaeological site, archaeological heritage crimes

REZUMAT

În cadrul acestui studiu vor fi analizate infracţiunile incriminate în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Având în vedere creșterea numărului de infracţiuni asupra patrimoniului arheologic, precum și limitata cunoaștere a legislaţiei în cauză, apreciem utilă analiza elementelor constitutive ale infracţiunilor respective.

În final, vom prezenţa concluziile noastre și câteva propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei prezentate și analizate.

Legislaţie relevantă:

O.G. nr. 43/2000

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare