Interpretare cu privire la modul de aplicarea normelor referitoare la compensarea orelor suplimentare

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The dynamics of the labour market, the high level of competitiveness among employers in all industries and, as a result, the strong tendency to prioritize professional life to the detriment of personal life have led to the need to adopt a series of changes regarding the classic employment relations in recent years, highlighting numerous legislative amendments adopted with the aim of rendering
the employer-employee relation more flexible.

In this context, an element of increased practical interest, both for the employer and for the employee, has remained the duration of the work schedule, including the exceeding of standard duration through overtime work performed by the employee, as provided by law.

Keywords:

overtime work, overtime work compensation, employment relations

REZUMAT

Dinamica pieţei muncii, nivelul ridicat al competitivităţii în rândul angajatorilor din toate industriile și, ca urmare, tendinţa accentuată de prioritizare a vieţii profesionale în dauna celei personale au determinat necesitatea adoptării unei serii de schimbări cu privire la raporturile clasice de muncă, în ultimii ani, evidenţiind-se numeroase modificări legislative adoptate cu scopul flexibilizării relaţiei angajator-angajat.

În acest context, un element de interes practic crescut, atât pentru angajator, cât și pentru salariat a rămas durata programului de muncă, inclusiv depășirea duratei standard a acesteia prin prestarea de către salariat de muncă suplimentară, în condiţiile legii.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 122
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare