Intervenţia instanţei în arbitraj

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The Romanian legislator regulated the intervention of the state courts in the arbitration in order to remove the obstacles encountered in the organization or conduct of the arbitration or in order to fulfill other duties of the court in the arbitration.

The article makes a thorough investigation of the intervention of state courts in arbitration, regulated by Art. 547 Romanian Civil Procedure Code and begins with a brief presentation of the institution, as well as the purpose for which it is recognized by law.

Consecutively, the elements of a request based on the provisions of Art. 547 RCPC shall be analyzed, regarding the competent court, the characteristics of the request, the court procedure, the solutions that the court can adopt, the appeals, as well as the consequence of formulating a request in relation to the arbitration period.

The physiognomy of the institution will be completed by the analysis of its main applications regulated by the Romanian Code of Civil Procedure, such as the appointment of arbitrators by the court, the challenge of arbitrators, the issuance of conservatory and interim measures by the court, the hearing of witnesses and experts, the validation of arbitral awards.

Finally, the applicability of Art. 547 RCPC in the relationship between ad hoc and institutionalized arbitration shall be analyzed, in the latter situation, in the particular case of using the Rules of Arbitration of the Court of International Commercial Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania.

Keywords:

state court, arbitration, Arbitration Rules Court of International Commercial Arbitration of the Chamber of Commerce and Industry of Romania, court intervention, appointment of arbitrators by the court, challenge of arbitrators, conservatory and interim measures.

REZUMAT

Legiuitorul a reglementat intervenţia instanţei naţionale în arbitraj în vederea eliminării piedicilor ivite în organizarea sau desfășurarea arbitrajului ori în vederea îndeplinirii altor atribuţii ce revin instanţei judecătorești în arbitraj.

Articolul realizează o radiografie amănunţită a intervenţiei instanţelor statale în arbitraj, reglementată de art. 547 C. pr. civ. și debutează cu prezentarea succintă a instituţiei, precum și a scopului pentru care aceasta este recunoscută de lege.

Consecutiv, vor fi analizate trăsăturile unei cereri întemeiate pe dispoziţiile art. 547 C. pr. civ., în ceea ce privește instanţa competentă, elementele cererii, procedura de judecată, soluţiile pe care instanţa le poate adopta, căile de atac, precum și consecinţa formulării unei cereri în relaţie cu termenul arbitrajului.

Fizionomia instituţiei va fi completată de analiza principalelor aplicaţii ale acesteia reglementate de Codul de procedură civilă, precum numirea arbitrilor de către instanţă, recuzarea arbitrilor, luarea măsurilor asigurătorii de către instanţă, audierea martorilor și a experţilor, validarea hotărârilor arbitrale.

În final, va fi analizată aplicabilitatea art. 547 C. pr. civ. în relaţia dintre arbitrajul ad-hoc și cel instituţionalizat, în această din urmă situaţie, în ipoteza particulară a utilizării Regulilor de Procedură Arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ și Industrie a României.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 547
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare