Locul dreptului internațional al investițiilor în genealogia dreptului internațional

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The study aims to identify the origin, `membership` and developments of international investment law in the set of international law regulations. The merging of these pieces into a legal mechanism was generated by the overflow of sources of legislation, jurisprudence and doctrine. For this study, a coherent mix between transdisciplinary research methods was required, being used in this context, the methods: qualitative and comparative. The institutional levels and the way in which the study of this branch of law is carried out in other states were also taken into account.

Keywords:

foreign investment, international law, investment treaties

REZUMAT

Studiul are ca obiectiv identificarea originii, apartenenței și evoluțiilor dreptului internațional al investițiilor în ansamblul de reglementare al dreptului internațional. Îmbinarea acestor piese într-un mecanism juridic a fost generată de revărsarea de izvoare de legislație, jurisprudență și doctrină. Pentru acest studiu s-a impus un mixt coerent între metodele de cercetare de tip transdisciplinar, fiind utilizate în acest context, metodele: calitativă și cantitativă. Au fost luate în considerare inclusiv palierele instituționale și modul în care se realizează, în alte state, studiul acestei ramuri de drept.

Legislaţie relevantă: C. civ., Cartea a VII-a
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare