Metaversul, între Privacy by design și riscuri infinite

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

Introduced as the successor of the mobile internet, the metaverse is aiming to be the global network of interconnected devices, characterized by advanced permeability of the delimitation between physical and digital realities (people, spaces and things in physical reality are recreated in digital realities), able to offer immersive and vivid experiences, based on connectivity and interoperability, technically made through computers, smartphones, tablets, smart glasses (AR, VR, MR, XR), dedicated auxiliary devices with sensory capabilities (headphones, controllers, watches / bracelets and the like), such as and IoT devices.

In this scientific study we will briefly present the key features of the metaverse, and we will analyze it from the perspective of user privacy, as well as the protection of personal data.

Keywords:

Metaverse, internet, data protection, Privacy

REZUMAT

Introdus ca succesor al internetului mobil, metaversul își propune să fi e reţeaua globală de dispozitive interconectate, caracterizată prin permeabilitatea avansată a delimitării dintre realitatea fizică și cea digitală (oamenii, spaţiile și lucrurile din realitatea fizică sunt recreate în realitatea digitală), capabilă să ofere experienţe imersive și vii, bazate pe conectivitate și interoperabilitate, realizate tehnic prin computere, smartphone-uri, tablete, ochelari inteligenţi (AR, VR, MR, XR), dispozitive auxiliare dedicate cu capacităţi senzoriale (căști, controlere, ceasuri/brăţări și altele similare), cum ar fi și dispozitive IoT.

În acest studiu știinţific vom prezenta pe scurt caracteristicile cheie ale metaversului și îl vom analiza din perspectiva confidenţialităţii utilizatorilor, precum și a protecţiei datelor cu caracter personal.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare