Nerespectarea protecţiei datelor de către operatorii din domeniul educaţiei: sancţiuni din Europa, practici din România

Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The use of personal data is inevitable in any human activity, and, even more so, in educational, didactic activity. The teacher-student relationship subscribes not only to rules on education but also to compliance with national and European regulations. This is the main relationship established in education, but education is an equation with many factors and even more unknowns. The entry into force and implementation of the General Regulation on data protection has hampered the behavior of some socio-professional categories, including teachers or schools, school inspectorates, etc. Far from being an additional form, the activity of personal data protection is a fundamental right, guaranteed for all participants in the educational act. The authors chose to comment on the sanctions, by fi ne, that the data protection authorities in the Member States of the European Union imposed in connection with the school and also to discuss certain practices in Romania. Conceptual delimitations are considered regarding the corrective measures, the sanction of the fi ne in particular, which the data protection authority may impose as well as the difference, even the discrepancy, public / private in the educational field.

Keywords:

Data protection, education, school, General Data Protection Regulation, teacher, student

REZUMAT

Utilizarea datelor cu caracter personal este inevitabilă în orice activitate umană, și, cu atât mai mult, în activitatea educativă, didactică. Relaţia profesor-elev se subscrie nu doar unor reguli privind educaţia dar și respectării reglementărilor naţionale și europene. Aceasta este principala relaţie stabilită în educaţie, însă educaţia este o ecuaţie cu mai multă factori și chiar cu mai multe necunoscute. Intrarea în vigoare și punerea în aplicare a Regulamentului general privind protecţia datelor a pus în dificultate comportamentul unor categorii socio-profesionale, printre care și cadrele didactice ori unităţi de învăţământ. Departe de a fi un formular în plus, protecţia datelor cu caracter personal este un drept fundamental, garantat pentru toţi participanţii la actul educaţional. Autorii au ales să comenteze sancţiunile, prin amendă, pe care autorităţile de protecţia datelor din statele membre ale Uniunii Europene le-au impus în legătură cu școala și, de asemenea, să discute, anumite practici din România. Sunt avute în vedere delimitări conceptuale în privinţa măsurilor corective, a sancţiunii amenzii în particular, pe care autoritatea de protecţia datelor le poate impune precum și diferenţa, chiar discrepanţa, public/privat în domeniul educaţional.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare