O abordare evolutivă succintă a legislaţiei și surselor dreptului internaţional privat român după anul 1989

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

This study reveals two issues: a perspective on the common legislation of Romanian private international law after 1989 and the constitutional base of Romanian private international law, by reference to the Romanian Constitution of 1991. The original idea of the study is that it shows a new conception of relevant constitutional terms in respect of the alien and the citizen, from a perspective of private international law.

Keywords:

private international law, Law no 105/1992, Romanian Constitution, foreigners, Romanian citizenship

REZUMAT

În acest studiu sunt relevate două chestiuni: o perspectivă asupra legislaţiei comune din dreptul internaţional privat român după 1989 și fundamentele constituţionale ale dreptului internaţional privat român, prin raportare la Constituţia României din 1991. Ideea originală a materialului este că arată o nouă concepţie asupra conceptelor relevante constituţionale în ceea ce privește străinul și cetăţeanul, dintr-o perspectivă de drept privat internaţional.

Legislaţie relevantă:  Legea nr. 105/1992, Constituţia României
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare