O aplicaţie particulară a principiului precauţiei în domeniul achiziţiilor publice sau pledoarie pentru rolul activ al autorităţii contractante în determinarea capacităţii ofertanţilor de a realiza în mod legal contractul – abundans cautela non nocet

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The article analyzes how the precautionary principle is applied in the field of public procurement. In this sense, in order to ensure the legality and transparency of the award, as well as the legal and appropriate execution of the object of the investment, the contracting authority is bound by the precautionary principle, which imposes the obligation to investigate, if not in the case of all bidders, in the evaluation stage of technical proposals, at least in the case of the potentially winning bidder, in the last evaluation stage, the way in which he will carry out those elements of the contract for which the specific legislation requires authorization. The positive law does not contain any provision that prohibits the acquiring authority from requesting clarifications in this regard, without which the evaluation would be superficial and incomplete.

Keywords:

public procurement, precautionary principle, contracting authority

REZUMAT

Articolul analizează modul de aplicare a principiului precauţiei în domeniul achiziţiilor publice. În acest sens, pentru a asigura legalitatea și transparenţa atribuirii, precum și excutarea legală și corespunzătoare a obiectului investiţiei, autoritatea contractantă este ţinută de principiul precauţiei, care îi impune obligaţia de a investiga și documenta dacă nu cu toţi ofertanţii, în etapa de evaluare a propunerilor tehnice, măcar cu ofertantul potenţial câștigător, în ultima etapă de evaluare, modalitatea în care acesta urmează a realiza acele componente ale contractului pentru care legislaţia specifică lor impun deţinerea de autorizaţii. Dreptul pozitiv nu cuprinde nicio dispoziţie care să interzică autorităţii achizitoare solicitarea de clarificări în această privinţă, în absenţa căreia evaluarea ar fi superficială și incompletă.

Legislaţie relevantă: C. civ., art 1334, art 1480, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 41
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare