Observaţii critice asupra delimitării unor prelucrări de date cu caracter personal realizate de către autorităţile poliţieneşti în domeniul contravenţional în temeiul a două acte europene, Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi Directiva nr. 680/2016, precum şi a actelor corespondente elaborate de legiuitorul român

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

The present study aims to provide some clarification on the processing of personal data by police officers in the context of witnessing violations of traffic on public roads. Specifically, it is necessary to delimit between the applicability of the General Data Protection Regulation (hereinafter GDPR), on the one hand, and Directive 2016/680 on the other hand, regarding the protection of individuals with regard to processing of personal data by the competent authorities for prevention, detection, investigation or criminal prosecution of criminal offenses or the execution of sentences and on the free movement of such data and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (hereinafter Directive 2016/680). The need for such a distinction consists, in general, in the fact that the guarantees are different between the legal regimes set by the two European normative acts. The study also highlights certain ambiguities of the GDPR and Directive 2016/680, proposing the need for a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union, in order to establish the meaning of certain expressions and the legality of certain actions.

Keywords:

General Data Protection Regulation, contravention fines, preliminary rulling

REZUMAT

Studiul de faţă îşi propune să aducă anumite precizări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de agenţii de poliţie în contextul constatării unor contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice. În concret, este necesară delimitarea între aplicabilitatea Regulamentului General privind Protecţia Datelor (în continuare GDPR), pe de o parte şi Directiva nr. 2016/680 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru nr. 2008/977/JAI a Consiliului (în continuare Directiva nr. 2016/680). Necesitatea unei astfel de distincţii constă, cu titlu general, în aceea că garanţiile sunt diferite după cum o prelucrare de date personale se realizează în contextul unuia sau altuia dintre cele două acte normative europene. De asemenea, studiul pune în evidenţă anumite ambiguităţi ale GDPR şi Directivei nr. 2016/680, subliniind necesitatea formulării unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru a se stabili înţelesul unor expresii şi legalitatea unor acţiuni.

Legislaţie relevantă: O.U.G. nr. 195/2002; Directiva nr. 680/2016; Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare