Articole de la același autor Lect. univ. dr. Raul MIRON

Raul MIRON, lector universitar în cadrul Facultății de Economie și Drept a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” din Tîrgu Mureș, avocat în cadrul Baroului Mureș.

Admisibilitatea contestației în anulare întemeiată pe art. 503 alin. (2) pct. 3 C. pr. civ., în cazul în care instanța de recurs nu a analizat o critică de nelegalitate a hotărârii de fond întemeiată pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ.
Numărul 4 Anul 2022
In this article, we propose to review case law and doctrine dealing with the issue of the admissibility of the appeal for annulment based on the thesis regulated by art. 503, para. (2) pt. 3) Civil procedural code, in cases where the court of review omitted to render a judgement on a thesis of illegality regarding the judgment pronounced by the first court on the merits of the case, thesis of illegality invoked in support of the appeal based ...
Citește mai mult
Observaţii critice asupra delimitării unor prelucrări de date cu caracter personal realizate de către autorităţile poliţieneşti în domeniul contravenţional în temeiul a două acte europene, Regulamentul General privind Protecţia Datelor şi Directiva nr. 680/2016, precum şi a actelor corespondente elaborate de legiuitorul român
Numărul 2 Anul 2020
The present study aims to provide some clarification on the processing of personal data by police officers in the context of witnessing violations of traffic on public roads. Specifically, it is necessary to delimit between the applicability of the General Data Protection Regulation (hereinafter GDPR), on the one hand, and Directive 2016/680 on the other hand, regarding the protection of individuals with regard to processing of personal data ...
Citește mai mult
Fake News și Regulamentul General privind Protecţia Datelor
Numărul 5 Anul 2019
The study presents a perspective regarding the positive consequences of aplying the GDPR on phenomenon of fake news and fake informations, such as establishing a new mechanisem for engaging the reponsibility of those that promote, elaborate or supply so-called fake-news.
Citește mai mult