Admisibilitatea contestației în anulare întemeiată pe art. 503 alin. (2) pct. 3 C. pr. civ., în cazul în care instanța de recurs nu a analizat o critică de nelegalitate a hotărârii de fond întemeiată pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ.

Numărul 4 Anul 2022
Revista Numărul 4 Anul 2022

ABSTRACT

In this article, we propose to review case law and doctrine dealing with the issue of the admissibility of the appeal for annulment based on the thesis regulated by art. 503, para. (2) pt. 3) Civil procedural code, in cases where the court of review omitted to render a judgement on a thesis of illegality regarding the judgment pronounced by the first court on the merits of the case, thesis of illegality invoked in support of the appeal based on art. 488, para. (1), point 8 Civil procedural code. In case law, but also in doctrine, the question of the admissibility of this appeal was often discussed and was admitted that such a procedure would be admissible exclusively in the situation in which the court of appeal failed to investigate a ground of appeal from those indicated in art. 488 para. (1) C. pr. civ. In our opinion, such an interpretation undermines the purpose and finality of this extraordinary appeal, allowing for the court of appeal to validate a court decision that failled to apply the law invoked and claimed by the parties in the proceedings.

Keywords:

appeal for annulment, admissibility, illegality, appeal, the court of appeal failed to investigate a ground of appeal from those indicated in art. 488, para. (1) C. pr. civ.

REZUMAT

Ne propunem în acest articol să realizăm o radiografie a practicii și literaturii de specialitate ce a tratat problematica admisibilității contestației în anulare întemeiată pe teza reglementată de art. 503 alin. (2) pct. 3 C. pr. civ., atunci când se invocă absența analizei de către instanța de recurs a unui teze de nelegalitate a hotărârii de fond, teză de nelegalitate invocată în susținerea recursului întemeiat pe art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ. În practică, dar și în doctrină, s-a pus adesea problema admisibilității acestei căi de atac pe teza indicată exclusiv în situația în care instanța de recurs a omis să cerceteze un motiv de recurs din cele indicate la art. 488 alin. (1) C. pr. civ. În opinia noastră, o astfel de interpretare aduce atingere scopului și finalității acestei căi extraordinare de atac, permițând validarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în recurs, hotărâre care omite să facă aplicarea dreptului invocat și revendicat de părți în pricină, prin respingerea ca inadmisibilă a acestei căi de atac.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 488 alin. (1) pct. 8, art. 503 alin. (2) pct. 3
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare