Opinii cu privire la autonomia de voință în materie contractuală în dreptul internațional privat român

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

In accordance with its name, but without being exhaustive, in the proposed study we present various opinions on the autonomy of will in contractual matters in substantial Romanian private and international law, as well as some references to this legal institution in European Union law. Without proposing a critical analysis, where appropriate, we expressed our own views and pointed out various inadvertences or normative or even doctrinal inconsistencies.

The study is structured in three parts. The first is intended to present the concept of „autonomy of will”, its connection with the principle of freedom to contract and its limits. The second part is dedicated to the overall presentation of the autonomy of will in the Romanian private international law in the context of the regulations of the current Civil Code. The last part was devoted to a brief presentation of the main provisions of Regulation (EC) no. 593/2008 on the law applicable to contractual obligations. In the context of this part, I insisted on the relationship between the internal regulation of Romania in connection with this matter and that of the European Union.

Keywords:

autonomy of will, freedom of legal act, contractual freedom, limitations

REZUMAT

În conformitate cu denumirea sa, dar fără a fi exhaustiv, în studiul propus prezentăm diverse opinii cu privire la autonomia voinței în materie contractuală în dreptul privat și internațional substanțial românesc, precum și câteva trimiteri la această instituție juridică în dreptul Uniunii Europene. Fără a propune o analiză critică, acolo unde este cazul, ne-am exprimat propriile opinii și am subliniat diverse inadvertențe sau inconsecvențe normative sau chiar doctrinare.

Studiul este structurat în trei părți. Prima parte este destinată să prezinte conceptul de „autonomie a voinței”, legătura sa cu principiul libertății contractuale și limitele sale. A doua parte este dedicată prezentării de ansamblu a autonomiei voinței în dreptul internațional privat român în contextul reglementărilor actualului Cod civil. Ultima parte a fost dedicată unei scurte prezentări a principalelor dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale. În contextul acestei părți, am insistat asupra relației dintre reglementarea internă a României în legătură cu această chestiune și cea a Uniunii Europene.

Legislaţie relevantă: C. civ., art 2637, art 2557; Regulamentul (CE) nr. 593/2008
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare