Opinii privind familia și viața de familie în reglementările internaționale, europene și ale României, precum și în jurisprudența din materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Constituționale a României

Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The study is dedicated to formulating a legal definition for the traditional family (concluded between a man and a woman), as well as presenting the right of the natural person to have his/her family life protected, in accordance with the corresponding regulations established by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Charter of Fundamental Rights of the European Union and Romanian Constitution (1991).

We would like to point out the important novelty brought by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, to regulate separately the right to marriage from the right to respect for family life, which has determined, since 2010, the significant change in the jurisprudence of the European Court of Human Rights in this field, within which, currently, the freedom of states to legislate marriage between persons of the same sex is recognized, as well as the right to protection of family life for natural persons, regardless of sex, who have entered into civil unions or registered partnerships or who are de facto living together.

In this context, I appreciated that there are real premises for changing the jurisprudence of the Constitutional Court of Romania regarding the interpretation of art. 48 para. (1) of the Constitution, in line with the current case-law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union, in that it allows both traditional marriage between a man and a woman and marriage between persons of the same sex.

Keywords:

right to marry, family, right to found a family, regulation of same-sex marriage, family life, family member

REZUMAT

Studiul este consacrat formulării unei definiții juridice pentru familia tradițională (încheiată între un bărbat și o femeie), precum și prezentării dreptului persoanei fizice de a-i fi ocrotită viața de familie, în acord cu reglementările corespunzătoare instituite de Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și Constituția României (1991).

Semnalăm noutatea importantă adusă de Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de a reglementa distinct dreptul la căsătorie de dreptul la respectarea vieții de familie, fapt ce a determinat, începând cu anul 2010, schimbarea semnificativă a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materie, în cadrul căreia, în actualitate, este recunoscută libertatea statelor de a legifera căsătoria între persoane de același sex, precum și dreptul la ocrotirea vieții de familie a persoanelor fizice, indiferent de sex, care au încheiat uniuni civile sau parteneriate înregistrate ori care conviețuiesc de facto.

În context, am apreciat că există premise reale pentru schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale a României cu privire la interpretarea art. 48 alin. (1) din Constituție, în acord cu actuala jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului și Curții de Justiție a Uniunii Europene, în sensul că îngăduie atât căsătoria tradițională, încheiată între un bărbat și o femeie, cât și cea dintre persoane același sex.

Legislaţie relevantă: Constituția României, art. 48 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare