Parlamentul, unica autoritate legiuitoare a ţării – adevăr sau mit?

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

The final part of art. 61 para. (1) of the Romanian Constitution consecrates the role of the Parliament as sole legislative authority of the state. The legal doctrine considers the legislative delegation granted to the Government and to the President a genuine exception to the aforementioned rule, but are there any cases in which the feature of the Parliament of unique legislative authority of the state may be doubted? This article aims to identify and briefly analyze the cases in which, although certain normative acts hide under the formal umbrella of the law adopted by the Parliament, the content thereof is determined by other state bodies, which play the role of „shadow legislator”, thus, questioning the absolute character of the legislative monopoly of the Parliament.

Keywords:

Parliament, legislative delegation, legislation

REZUMAT

Teza fi nală a art. 61 alin. (1) din Constituţia României consacră rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării. Doctrina juridică consideră delegarea legislativă acordată Guvernului și Președintelui o veritabilă excepţie de la regula anterior menţionată, însă există oare și alte situaţii în care caracterul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării ar putea fi pus la îndoială? Acest articol își propune identifi carea și analizarea succintă a unor cazuri în care, deși anumite acte normative se ascund sub umbrela formală a legii adoptate de către Parlament, conţinutul acestora este determinat de alte organe statale, care îndeplinesc rolul de „legiuitor din umbră”, punând astfel sub semnul întrebării monopolul legislativ al Parlamentului.

Legislaţie relevantă:  Legea nr. 24/2000
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare