Pierderea cauțiunilor aferente contestațiilor în materia achizițiilor publice ca urmare a pasivității îndelungate a contestatorilor – un memento în sprijinul acestora

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The public procurement complaint involves a financial effort for the person resorting to this administrative-jurisdictional procedural institution, the admissibility of the complaint being conditioned, first of all, by the proof of a guarantee whose amount is customized by the estimated value of the contract subject to the award procedure. In the absence of proof of the guarantee, within the term imposed by the delegated legislator, the complaint is invalidated.

The article examines the conditions for the restitution of the guarantee, especially with regard to the term within which it can be returned in accordance with the legal provisions, the regulations issued by the National Council for Solving Complaints and the jurisprudential solutions.

Keywords:

public procurement, guarantee, restitution

REZUMAT

Contestarea în materia achizițiilor publice presupune un efort financiar pentru persoana care recurge la această instituție procesuală administrativ-jurisdicțională, admisibilitatea contestației fiind condiționată, în primul rând, de probarea constituirii unei cauțiuni al cărei cuantum este particularizat de valoarea estimată a contractului supus procedurii de atribuire. În absența aducerii dovezii constituirii cauțiunii, în interiorul termenului impus de legiuitorul delegat, contestația este invalidată.

Articolul analizează condiţiile restituirii cauţiunii, mai ales în ceea ce priveşte termenul în care aceasta poate fi restituită conform dispoziţiilor legale, a reglementărilor emise de Consiliul Naţional de Soluționare a Contestațiilor şi a soluţiilor jurisprundenţiale.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 101/2016, art. 61 ind. 1
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare