Pledoarie pentru neretroactivitatea actelor administrative de stabilire a veniturilor salariale

Numărul 2 Anul 2021
Revista Numărul 2 Anul 2021

ABSTRACT

The issuance of administrative acts aimed at reducing salaries for past periods is based on the breach of the obligation of good administration and the principles of protection of legitimate expectations, legal certainty, non-retroactivity and recognition of acquired rights, as well as excess of power, all corroborated with error communis facit ius. The retroactive application of such administrative acts means, in our view, an intolerable anomaly, removing from the scope of the rule of law the issuing authorities, who would otherwise be recognized as having the discretion to intervene at any time on the salary rights of civil servants.

Keywords:

administrative acts, salary reduction, retroactivity

REZUMAT

Emiterea unor acte administrative care să vizeze diminuarea veniturilor salariale pentru intervale de timp consumate sunt întemeiate pe încălcarea obligaţiei bunei administrări și a principiilor protecţiei încrederii legitime, securităţii juridice, neretroactivităţii și recunoașterii drepturilor dobândite, precum și pe un exces de putere, toate coroborate cu error communis facit ius. Aplicarea retroactivă a unor asemenea acte administrative semnifică, în aprecierea noastră, o anomalie intolerabilă, scoţând din sfera statului de drept autorităţile emitente, cărora, altminteri, li s-ar recunoaște puterea discreţionară de a interveni oricând asupra drepturilor salariale ale funcţionarilor publici.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 554/2004, art. 1 alin. (6)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare