„Prăjiturele” periculoase. Unele observaţii privind cauza Planet49

Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

In a judgment of 1 October 2019, Planet49 (C-673/17), the Grand Chamber of the Court held that consent to the storage of or access to information in the form of cookies installed on a website user’s terminal equipment is not validly constituted if given by way of a pre-checked checkbox, irrespective of whether or not the information in question is personal data. Furthermore, the Court made clear that the information that the service provider must give to an internet user includes the duration of the operation of cookies and whether or not third parties may have access to those cookies. The article analyzes the mentioned cause as well as the decisions of the national data protection authorities or of the national courts regarding the consent regarding the cookies.

Keywords:

cookie, consent, European Court of Justice, C-673/17, Planet49

REZUMAT

Prin Hotărârea din 1 octombrie 2019, Planet49 (C-673/17), Curtea de Justiţie a statuat că consimţământul privind stocarea informaţiilor sau dobândirea accesului la informaţii prin intermediul cookie-urilor instalate pe echipamentul terminal al utilizatorului unui site internet nu este dat în mod valabil atunci când autorizarea rezultă dintr-o căsuţă bifată în prealabil, iar aceasta indiferent de faptul că informaţiile în cauză constituie sau nu date cu caracter personal. În plus, Curtea a precizat că furnizorul de servicii trebuie să îi indice utilizatorului unui site internet durata de funcţionare a cookie-urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terţii să aibă acces la aceste cookie-uri. Articolul analizează cauza menţionată precum și decizii ale autorităţilor naţionale de protecţia datelor ori ale instanţelor naţionale privind consimţământul în legătură cu cookie-urile.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 2002/58
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare