Principiile și procedurile protecției datelor cu caracter personal utilizate în combaterea dezinformării

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The article addresses the issue of disinformation and fake news from the perspective of the usefulness of the procedures and principles regulated in the matter of personal data protection. The main regulation is the General Data Protection Regulation (GDPR), and we will research public communications from two current crisis areas: the health crisis and the military crisis. From the aforementioned regulation, we will base our research on three key elements: principles, rights of data subjects, technical and organizational measures (procedures). Can GDPR provide support against fake news? The study demonstrates that under ideal conditions, complying with the GDPR or applying its rules can lead to the removal of fake news from the source, from the main data controller or can lead to the identification of the incorrect message by the user.

Keywords:

fake news, personal data protection, technical and organizational measures, principles, GDPR.

REZUMAT

Articolul abordează tematica dezinformării, a fake news din perspectiva utilității procedurilor și principiilor reglementate în materia protecției datelor cu caracter personal. Reglementarea principală este Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și vom cerceta comunicări publice din două domenii de criză din actualitate: criza sanitară și criza militară. Din cadrul regulamentului amintit ne vom fundamenta cercetarea pe trei elemente cheie: principii, drepturi ale persoanelor vizate, măsuri tehnice și organizatorice (proceduri). Poate reglementarea protecției datelor să ofere un suport împotriva fake news? Studiul demonstrează că în condiții ideale, respectarea RGPD sau aplicarea normelor sale poate să conducă la înlăturarea fake news de la sursă, de la operatorul principal sau poate conduce la identificarea mesajului incorect de către utilizator.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) 2016/679

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare