Repere privind regimul internaţional de control al armelor nucleare în actuala cursă a înarmărilor

Numărul 6 Anul 2021
Revista Numărul 6 Anul 2021

ABSTRACT

The international arms control regime has reached a stalemate with the withdrawal of the United States from a series of international treaties and the launch of new military defense and consolidation objectives in pursuit of absolute strategic and technological superiority. This article analyzes the international arms control regime in terms of its strengths and weaknesses, and seeks to situate the positions of the nuclear-power states in the international arena. The article also addresses the challenges of the current arms control regime and highlights China’s special role and responsibilities as a growing military power in the evolution of the arms race. At present, arms control has become a hotly debated issue in the international arena, given the unilateral termination of important treaties by the United States, which has created a real global collapse in arms control.

Keywords:

arms race, arms control, arms control regime, nuclear weapons

REZUMAT

Regimul internaţional privind controlul armelor a ajuns într-un impas odată cu retragerea Statelor Unite dintr-o serie de tratate internaţionale și prin lansarea unor noi obiective de apărare și consolidare militară în căutarea superiorităţii strategice și tehnologice absolute. Prezentul articol analizează regimul internaţional de control al armelor sub aspectul punctelor forte, dar și al slăbiciunilor acestuia și încearcă să situeze poziţiile celor mai mari puteri nucleare ale lumii în arena internaţională. De asemenea, articolul vizează provocările actualului regim de control al armelor și subliniază rolul deosebit și responsabilităţile Chinei ca putere militară în creștere în evoluţia cursei înarmărilor. În prezent, controlul armelor a devenit o chestiune atent analizată în cadrul arenei internaţionale, având în vedere denunţarea unilaterală a unor tratate importante de către Statele Unite, ceea ce a creat un adevărat colaps global privind controlul armelor.

Legislaţie relevantă: Carta Națiunilor Unite, art. 11, art. 26, art. 47
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare