Rolul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la consacrarea dreptului la un mediu sănătos

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

During the works, we analyzed the role of the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding the evolution of the right to a healthy environment, starting from the interpretation and application of the already famous article 8 paragraph 1 of the European Convention, according to the way „any person has the right to respect” his private and family life, his domicile and correspondence”. The jurisprudence developed on the basis of art. 8 paragraph 1 of the ECHR started the way to guarantee and enshrine the right to a healthy environment. Proclaimed initially at the international level, then enshrined constitutionally and/or legislatively at the state level, the right to a healthy environment has become an independent right, from the 3rd generation, the generation “solidarity rights”. The notion of „to a healthy environment” expresses the existence of a right that man has since birth, being a non-patrimonial, but at the same time, man is obliged to take care of the environment and conserve it, in such a way as to keep in good condition for present and future generations.

Keywords:

ECHR,the right to a healthy environment, solidarity rights, non-patrimonial right

REZUMAT

În cadrul lucrării, am analizat rolul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în privinţa evoluţiei dreptului la un mediu sănătos, plecând de la interpretarea și aplicarea celebrului articol 8 paragraful 1 din Convenţia Europeană, conform căruia „orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a corespondenței sale”. Jurisprudenţa dezvoltată pe baza art. 8 paragraful 1 din CEDO a dat startul către garantarea și consacrarea dreptului la un mediu sănătos. Proclamat iniţial la nivel internaţional, consacrat apoi constituţional și/sau legislativ la nivelul statelor, dreptul la un mediu sănătos a devenit un drept de sine stătător, din generaţia a III-a, generaţia „drepturilor de solidaritate”. Noţiunea de ,,drept la un mediu sănătos” dă expresie existenţei unui drept pe care omul îl are încă de la naștere, fiind un drept nepatrimonial, dar totodată, omul este obligat să își îngrijească mediul și să-l conserve, în așa fel încât să-l păstreze în bună stare pentru generaţiile prezente și viitoare.

Legislaţie relevantă: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 8 CEDO
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare