Rolul statelor în lumea digitală

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The propose of this paper is to analyse how the new technology and Internet influence the role of the state in the new digital world architecture. Highlighting the need to protect the individual and his rights in the new configuration of a society based on connectivity and unlimited access to information, this paper presents the necessity of a new regulation for the Internet governance, that goes beyond the soft-law area and offers effective protection and guarantees for the human rights. The digital world has a specific structure, totally different from the offline environment, which requires rewriting the rules, recalibration of public powers and the horizontal cooperation in order to ensure good governance, in the benefit of the Internet user. The accelerated process of digitization does not give institutions and lawyers enough time to analyse and regulate, meaning that it is necessary to return to the basic principles of law, centred on the individual and his rights, so that the new system of rules does not deviate from the human values.

Keywords:

Internet, digitalization, governance, human rights

REZUMAT

Scopul prezentei lucrări este de a analiza modul în care tehnologia și accesul la Internet influenţează rolul statelor în arhitectura noii lumi digitale. Pornind de la necesitatea protejării individului și a drepturilor sale în noua configuraţie a societăţii bazată pe conectivitate și acces nelimitat la informaţie, lucrarea argumentează necesitatea dezvoltării unei noi ramuri de drept privind guvernarea Internetului, care să iasă din zona de soft law și să ofere garanţii efective de protecţie a acestora. Lumea digitală are o structură specifică, total diferită de mediul offline, care impune rescrierea regulilor, recalibrarea polilor de putere și relaţionarea pe orizontală pentru asigurarea unei bune guvernări, în benefi ciul utilizatorului de Internet. Ritmul accelerat al digitalizării nu oferă instituţiilor și juriștilor timp suficient pentru analiză în vederea reglementării, sens în care se impune întoarcerea la principiile de bază ale dreptului, centrate pe individ și drepturile sale, astfel încât noul sistem
de reguli să nu se abată de la valorile umanităţii.

Legislaţie relevantă: Rezoluţia nr. 17/4 din 16 iunie 2011 a Adunării Generale a ONU
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare