Sancționarea unui operator pentru încălcarea art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor în ceea ce privește supravegherea audio-video la locul de muncă

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The processing of biometric data resulting from the illegal surveillance of employees at work is certainly one of the most common practices of operators, and the violation of the provisions established by art. 5 para. (1) lit. a) reported to art. 6 para. (1) of the General Data Protection Regulation must be strongly sanctioned. A last paradigmatic case is that of the operator Glove Technology SRL, a company specialized in consulting services, security systems, digital solutions and technical support, which has installed audio-video surveillance systems inside the offices, for direct supervision of employees at work, as well as to record discussions between them, for the purpose of their subsequent use against those employees. For the identified violations, the operator was sanctioned with a fine in the amount of 24,745.00 lei (equivalent to 5,000 euros). Audio-video surveillance may be appropriate, but it must comply with the requirements of legality and proportionality, in the context of potential harm to the rights and freedoms of data subjects.u

Keywords:

GDPR, data protection, privacy, surveillance, employees, Supervisory Authority, sanctions.

REZUMAT

Prelucrarea datelor biometrice rezultate din supravegherea ilegală a salariaților la locul de muncă este cu siguranță una dintre cele mai frecvente practici ale operatorilor, iar încălcarea prevederilor stabilite de art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor trebuie să fie aspru sancționată. Un ultim caz paradigmatic este cel al operatorului Glove Technology SRL, companie specializată în servicii de consultanță, sisteme de securitate, soluții digitale și suport tehnic, care are instalate sisteme de supraveghere audio-video în interiorul birourilor, pentru supravegherea directă a angajaților la locul de muncă, precum și pentru înregistrarea discuțiilor dintre aceștia, în scopul utilizării lor ulterioare împotriva acelor angajați. Pentru încălcările identificate, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 24.745,00 lei (echivalentul a 5.000 euro). Supravegherea audio-video poate fi oportună, dar trebuie să respecte cerințele de legalitate și proporționalitate, în contextul unei potențiale vătămări a drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

Legislaţie relevantă: Regulamentul EU nr. 679/2016, art. 5, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare