Studiu cu privire la regimul juridic al unor drepturi bănești ale personalului din sectorul bugetar

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The income situation of employees paid from public funds has been a thorny issue since 2004. The law on the status of civil servants at that time enshrined the right to two salary components, which the legislator later suspended. Ruling on this suspension, the Constitutional Court of Romania has shown that, at the expiration of the suspension period, the normative act or the provision affected by the suspension re-enters into force. They also pointed out that, for a text of law already in force, the legislator can no longer set a new date of entry into force.

The way in which the legislator regulated, as well as the court ruled in the matter, shows that the employees paid from public funds can sometimes be holders of virtual rights; for these employees, their representatives do not have the capacity to enter into social dialogue, in order to diminish or eliminate the respective consequences.

We also note that the double regulation of the entry into force of a text of law is becoming topical. In this regard, we make a categorical proposal to repeal the text.

Keywords:

employees paid from public funds, salaries

REZUMAT

Situaţia veniturilor personalului plătit din fonduri publice a constituit o problemă spinoasă încă din anul 2004. Prin legea privind statutul funcţionarilor publici de la acea dată, s-a consfinţit dreptul la două componente salariale, pe care legiuitorul ulterior le-a suspendat. Pronunţându-se asupra acestei suspendări, Curtea Constituţională a României a arătat că, la expirarea duratei de suspendare actul normativ sau dispoziţia afectată de suspendare reintră de drept în vigoare. De asemenea, a arătat că, pentru un text de lege deja afl at în vigoare, legiuitorul nu mai poate stabili o nouă dată de intrare în vigoare.

Modul în care legiuitorul a reglementat, precum și instanţa a statuat în materie, arată că salariaţii bugetari pot fi uneori titulari de drepturi virtuale; pentru acești salariaţi, reprezentanţii lor nu au capacitatea de a intra în dialog social, în vederea diminuării sau eliminării consecinţelor respective.

Observăm totodată că devine de actualitate dubla reglementare a intrării în vigoare a unui text de lege. În această privinţă, formulăm o propunere categorică de abrogare a textului respectiv.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare