Succinte consideraţii despre beneficiul de diviziune

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

According to the provisions of Article 2298 (1) of the Civil Code, the benefit of division represents the right recognized to the guarantor, in the case that there are more obliged guarantors for the same debt, to request the creditor to first divide its action and reduce it to each share.

Plea of the benefit of division appears to be a limitation of the rule established under the provisions of Article 2297 of the Civil Code, according to which, in the case of plurality of guarantors of the same debtor for the same debt, each guarantor is bound to the entire debt and on whom the enforcement order may be executed as such.

By the effect of the benefit of division, the obligation is changed into a divisible one, and the guarantor which relied on this plea shall be exempt from the creditor’s action for whatever exceeds its share.

Keywords:

co-guarantors, indivisible obligation, benefit of division, presumption of equality, insolvency

REZUMAT

Conform prevederilor art. 2298 alin. (1) C. civ., benefi ciul de diviziune reprezintă dreptul recunoscut fi deiusorului, în cazul în care există mai mulţi fi deiusori obligaţi pentru aceeași datorie, de a cere creditorului să își dividă mai întâi acţiunea și să o reducă la partea fiecăruia.

Excepţia beneficiului de diviziune apare ca o limitare adusă regulii instituite prin dispoziţiile art. 2297 C. civ., în temeiul căreia, în cazul pluralităţii de fideiusori ai aceluiași debitor pentru aceeași datorie, fi ecare dintre fi deiusori este obligat la întreaga datorie și va putea fi urmărit ca atare.

Prin efectul beneficiului de diviziune, obligaţia se transformă într-una divizibilă, iar fideiusorul care a invocat această excepţie va fi scutit de acţiunea creditorului pentru tot ce depășește partea sa.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 2298
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare