Articole cu aceleași cuvânt cheie: cooperare judiciară în materie civilă cu incidenţă transfrontalieră

Reflecţii asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele comune minime de procedură civilă în Uniunea Europeană. Aspecte comparative cu dreptul intern
This study aims, on the one hand, to give an overview of the rules of the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common minimum standards of civil procedure in the European Union, and, on the other hand, to make a comparison of these rules with the internal ones. The observance of the right to an effective remedy and to a fair trial, are desiderata that can be achieved by “setting minimum standards for the in...
Citește mai mult