Tipologii ale invocării dreptului la educaţie în jurisprudenţa română

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

This paper analyses the right to education, as it is provided for in European documents (Article 2 of the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and Article 14 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union) as well as in national documents (Constitution of Romania, Article 32 „Right to education”), from the point of view of the interpretation given to it by the courts. The article attempts to make a typology of the invocation of the right to education in Romanian case-law, taking also into account the consequences of the application of this right.

Keywords:

right to education, international conventions, Charter of Fundamental Rights of the European Union, Romanian Constitution, ECHR, right to education, courts, Romania

REZUMAT

Dreptul la educaţie consacrat atât în documentele europene, prin art. 2 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), respectiv art. 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi în Constituţia României, art. 32 („Drept la învăţătură”) face obiectul unei analize din punctul de vedere al interpretării instanţelor judecătoreşti. Este realizată o tipologie a invocării dreptului la educaţie în jurisprudenţa română, punându-se accent pe consecinţele aplicării acestui drept.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 32; Protocolul adiţional CEDO, art. 2; CEDO, art. 14
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare