Un subiect devenit supărător – acordarea cheltuielilor de judecată intervenienţilor accesorii

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The article discusses the possibility for the third party to recover his own legal costs from the losing party, in the case of admissible accessory requests for voluntary intervention. The author notes that in practice this problem has been solved differently, a reason for which he argues in favour of the need to bring an appeal in the interest of the law to the High Court of Cassation and Justice, in order to ensure the correct and consistent application of art. 453(1) of the Civil Procedure Code, or of a punctual legislative intervention, regarding the recognition or not of the right in reference. Until then, the author argues, according to the relevant legal texts, the accessory intervening litigant, acquiring the quality of party with all specific rights and obligations, even if he participates in the trial of others “wilfully and uninvited”, should not be discriminated, by excepting him from the award of costs.

Keywords:

legal costs, costs, accessory voluntary intervention

REZUMAT

Articolul dezbate problema posibilităţii terţului de a își recupera propriile cheltuieli de judecată de la partea care a pierdut procesul, în cazul cererilor de intervenţie voluntară accesorii admise. Autorul remarcă că în practică această problemă a primit soluţionări diferite, motiv pentru care susţine necesitatea promovării unui recurs în interesul legii la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, pentru a se asigura aplicarea corectă și unitară a art. 453 alin. (1) C. pr. civ., ori a unei intervenţii legislative punctuale, în privinţa recunoașterii sau nu a dreptului în referinţă. Până atunci, susţine autorul, conform textelor legale incidente, justiţiabilul intervenient accesoriu, dobândind calitatea de parte, cu toate drepturile și obligaţiile specifice, chiar dacă participă la procesul altora „de bunăvoie și neinvitat”, nu ar trebui discriminat, prin exceptarea sa de la acordarea cheltuielilor de judecată.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 453 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare