Unele consideraţii privind efectele îndepărtării sintagmei „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul art. 336 alin. (1) C. pen., ca urmare a Deciziei nr. 732/2014 a Curţii Constituţionale asupra reglementării infracţiunilor privind circulaţia pe drumurile publice

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

The entry into force of the Criminal Code entailed a series of changes of view regarding the way of incriminating certain categories of actions, as well as punctual changes regarding the constitutive content of some offences. In the matter of Offenses against traffic safety on public roads, the main difference from the previous regulation was probably the way of regulating the offence of drinking and driving. This change also led to the renunciation of taking over, within the Criminal Code, the former art. 90(1) of the G.E.O. no. 195/2002 on traffic on public roads, republished, with subsequent amendments and completions in which it incriminated “the act of the driver (…) of consuming alcohol, narcotic products or substances or drugs with similar effects, after causing a traffic accident resulting in the killing or injury to the bodily integrity or health of one or more persons, up to the collection of biological samples or to the testing by an approved and metrologically verified technical means or to the establishment by a certified technical means of their presence in expired air”. However, by Decision no. 732/2014, the court of constitutional litigation held that the newly introduced phrase, which did nothing but establish a moment of probation of the existence of the offence, was unconstitutional. The consequence is a legislative gap that determines the impossibility of prosecuting the person who, after driving a vehicle on the public roads and up to the moment of biological sampling, drinks alcohol. The situation is all the more serious as, many times, the action is carried out precisely in order not to be able to declare later the commission of the act provided by art. 336(1) of the Criminal Code and requires, in our opinion, the urgent intervention of the legislature.

Keywords:

offences against traffic safety on public roads, drinking and driving, biological sampling, alcohol intoxication

REZUMAT

Intrarea în vigoare a Codului penal a adus după sine şi o serie de schimbări de viziune relativ la modalitatea de incriminare a unor categorii de fapte, dar şi schimbări punctuale în ceea ce priveşte conţinutul constitutiv al unor infracţiuni. În materia Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice principala diferenţă faţă de reglementarea anterioară a fost, probabil, modalitatea de reglementare a infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Această modificare a antrenat şi renunţarea preluării, în cuprinsul Codului penal, a fostului art. 90 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în care incrimina „fapta conducătorului de vehicul (…) de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenţei acestora în aerul expirat.” Totuşi, prin Decizia nr. 732/2014 instanţa de contencios constituţional a reţinut faptul că sintagma nou introdusă, şi care nu făcea altceva decât să stabilească un moment al probaţiunii existenţei infracţiunii, este neconstituţională. Consecinţa este un vid legislativ care determină imposibilitatea tragerii la răspundere penală a persoanei care, ulterior conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi până la momentul prelevării mostrelor biologice, consumă băuturi alcoolice. Situaţia este cu atât mai gravă cu cât, de multe ori, acţiunea se realizează tocmai cu scopul de a nu se putea constata ulterior comiterea faptei prevăzute de art. 336 alin. (1) C. pen. şi necesită, în opinia noastră, o intervenţie urgentă a legiuitorului.

Legislaţie relevantă: C. pen., art. 336; Decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare