Unele reflecții de ordin teoretic și juridic asupra corupției, fenomen considerat în ultimii ani „flagel” al lumii contemporane

Numărul 6 Anul 2022
Revista Numărul 6 Anul 2022

ABSTRACT

The phenomenon of corruption represents an important study object for most of law specialists, theoreticians, or practitioners, as it is a real calamity that worries nowadays both governments and the public opinion throughout the world.

The corruption manifests itself on economic, administrative, legal and political field in any society, as it is an abuse of authority and power, and use of public function for private interests by breach of laws by various people through bribe, fraud, blackmail, traffic of influence or any facts or deeds punished by law. For the development of this material, the quantitative method was used, based on the relevant materials. 

Keywords:

corruption, civil servant, calamity, legal, prevention, fight.

REZUMAT

Fenomenul corupției reprezintă un obiect de studiu important pentru majoritatea specialiștilor, teoreticienilor sau practicienilor în drept, fiind o adevărată calamitate care îngrijorează în zilele noastre atât guvernele, cât și opinia publică din întreaga lume.

Corupția se manifestă pe plan economic, administrativ, juridic și politic în orice societate, întrucât este un abuz de autoritate și putere, o utilizare a funcției publice în interes privat prin încălcarea legilor de către diverse persoane prin mită, fraudă, șantaj, trafic de influență sau alte fapte pedepsite de lege. Pentru elaborarea acestui material a fost utilizată metoda cantitativă, bazată pe materialele relevante.

Legislaţie relevantă: C. pen., art. 289 – art. 298
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare