Aplicarea regulamentelor europene în domeniul securității cibernetice. Rolul Agenției Uniunii Europene pentru securitate cibernetică

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

We are living wonderful times; our life is gaining a new dimension: the digital world. But this new world needs rules and regulations, because the human being can not exist and develop outside a predictable environment. In this matter, privacy and security are the most important assets of the cyberspace. A great part of the economy, culture, entertainment, even religion has migrated in the online environment, so the institutions and authorities have no other option than starting to regulate and organize this new digital society. The subject could not be ignored by the European Union who has already started the process of policy making in the area of cybersecurity and privacy.

A very important role in this struggle to regulate the digital world is designated to the European Networks and Information Security Agency (ENISA). The agency is the main contributor to the European legal framework in cyber security and data protection. All regulations in this legal area have ENISA as a promoter and guardian.

The paper offers a brief introduction about the legislative process of the EU and the main regulatory documents in the cyber security field. The European cybersecurity certification framework is a new challenge for the private sector as well as for the public authorities and Member States. Implementing European cybersecurity certification schemes is the new challenge for the European Commission and Member states, but the general goal to achieve a high common level of cybersecurity across the Union and to prevent the fragmentation of the internal market is strong enough to put together, at the same table, public and private actors  aiming to identify the best solutions for the security and prosperity of this new digital world.

Keywords:

cyber security, EU law, cyber policy, ENISA, cyber certification, Cyber Act

REZUMAT

Trăim vremuri minunate; viața noastră capătă o nouă dimensiune: lumea digitală. Dar această nouă lume are nevoie de reguli și reglementări, pentru că ființa umană nu poate exista și nu poate să se dezvolte în afara unui mediu previzibil. În această privință, confidențialitatea și securitatea sunt cele mai importante atuuri ale spațiului cibernetic. O mare parte din economie, cultură, divertisment, chiar religia a migrat în mediul online, astfel încât instituțiile și autoritățile nu au altă opțiune decât să înceapă să reglementeze și să organizeze această nouă societate digitală. Subiectul nu a putut fi ignorat de Uniunea Europeană care a început deja procesul de elaborare a politicilor în domeniul cibersecurității și vieții private.

Un rol foarte important în această luptă pentru reglementarea lumii digitale este desemnat Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA). Agenția este principalul contribuitor la cadrul legal european în domeniul securității cibernetice și protecția datelor. Toate reglementările din acest domeniu legal au ENISA ca promotor și gardian.

Lucrarea oferă o scurtă introducere referitoare la procesul legislativ al UE și la principalele documente cu rol de reglementare în domeniul securității cibernetice. Cadrul european de certificare a securității cibernetice este o nouă provocare atât pentru sectorul privat, cât și pentru autoritățile publice și statele membre. Punerea în aplicare a schemelor europene de certificare a cibersecurității este o nouă provocare pentru Comisia Europeană și statele membre, dar obiectivul general de a atinge un nivel comun ridicat de cibersecuritate în Uniune și de a preveni fragmentarea pieței interne este suficient de puternic pentru a aduce, la aceeași masă, actorii publici și privați care urmăresc identificarea celor mai bune soluții pentru securitatea și prosperitatea acestei noi lumi digitale.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 2019/881, Directiva (UE) nr. 2016/1148
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare