Clarificarea legislativă a prevederilor art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal, privind condiţiile necesare aplicării cotei reduse de T.V.A. de 5% pentru livrarea de locuinţe

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

On a constantly changing real estate market, where buyers have increasingly customized demands, the provisions of art. 291(3) letter c) point 3 of the Fiscal Code, applied to obtain the reduced rate of 5% VAT in case of the delivery of new housing, were unclear because they were interpreted by referring – totally or partially – to the provisions of the Housing Law no. 114/1996 republished, amended and supplemented.

The term housing which at the time of delivery can be lived in “as is” found in the content of art. 291(3) letter c) point 3 of the Fiscal Code generated inconsistent interpretations of the Fiscal Bodies, referring either to the VAT rate of 5% or to the 19% rate, a fact which led to numerous inadvertences in the fiscal imposition acts and a discriminatory fiscal treatment.

In order to clarify these aspects and to provide the competent bodies with an explicit framework for applying the 5% VAT rate in the case of sale of new housing, on November 17, 2022, Law no. 301/2022 was published in the Official Gazette, and we therefore will analyze its provisions in this article.

Keywords:

legislative clarifications, housing which at the time of delivery can be lived in “as is”, minimum housing requirements, 5% VAT rate, convenient housing

REZUMAT

Într-o piaţă imobiliară în continuă transformare, în care cumpărătorii au cerinţe tot mai customizate, prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 C. fisc., aplicate pentru obţinerea cotei reduse de 5% TVA la livrarea de locuinţe noi, au fost neclare întrucât au fost interpretate prin trimiterea – în tot ori în parte – la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sintagma locuinţă care la momentul livrării poate fi locuită „ca atare” regăsită în cuprinsul art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 C. fisc. a generat interpretări neunitare ale Organelor fiscale, acestea raportându-se fi e la cota TVA de 5%, fi e la cota de 19%, fapt care a generat numeroase inadvertenţe în actele de impunere fiscală și un
tratament fiscal discriminatoriu.

Cu scopul de a clarifica aceste aspecte și pentru a oferi organelor competente un cadru explicit pentru aplicarea cotei de TVA de 5% la vânzarea de locuinţe noi, la data de 17 noiembrie 2022 a fost publicată Legea nr. 301/2022 în Monitorul Oficial, ale cărei prevederi urmează să le analizăm în prezentul articol.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare