Codul numeric personal (C.N.P.) – atribut de identificare a persoanei fizice

Numărul 6 Anul 2018
Revista Numărul 6 Anul 2018

ABSTRACT

The individualization of natural persons is of particular importance, both legally and socially, civil law having the role of individualizing such persons. Thus, at present, a person is mainly individualized by name, domicile and civil status.

The article analyzes an attribute of identifying the natural person, which until now has not been considered in the legal literature, except under administrative law. This is the personal numeric code (C.N.P.), established for the first time by Decree no. 59/1978 for the amendment of Law no. 5/1971 on the identity documents of Romanian citizens, as well as on the procedure governing the change of domicile and residence (republished on 24 April 1978).

Keywords:

personal numeric code (C.N.P), legal characters of C.N.P., C.N.P. lists, assigning a C.N.P., natural persons

REZUMAT

Individualizarea persoanelor fizice prezintă o importanţă specifică atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere social, dreptului civil revenindu-i rolul de a realiza individualizarea persoanelor fizice, Astfel, s-a ajuns ca, astăzi, o persoană să fie individualizată, în principal, prin nume, domiciliu și stare civilă.

Articolul analizează un atribut de identificare a persoanei fizice care, până în prezent, nu a fost avut în vedere în literatura juridică decât prin prisma dreptului administrativ. Este vorba despre codul numeric personal (C.N.P.), statornicit pentru prima dată prin Decretul nr. 59/1978 pentru modificarea Legii nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și la procedura schimbării domiciliului și a reședinţei (republicată la 24 aprilie 1978).

Legislaţie relevantă: Hotărârea de Guvern nr. 64/2011; Hotărârea de Guvern nr. 1375/2006; Legea nr. 235/2013, Decretul nr. 59/1978
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare