Conflictul de jurisdicții și conflictul de legi în materie de divorț, autoritate părintească și obligații de întreținere minor (Caz practic: U.S.A. și România)

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The exponential growth in recent years of marriages or de facto unions between citizens from different countries or citizens having their regular residence in countries other than their country of origin, has inevitably led to a significant increase in trials concerning juvenile and family matters, characterized by the presence of one or more foreign elements. In this context, the national judicial authorities often face complex situations involving the settlement of issues related to the conflict of jurisdictions, forum shopping, lis pendens or international connection, as well as conflicts of laws, in order to determine the jurisdiction and the law of the state to govern the dispute on the merits. Sometimes, solving all these problems is not simple at all, due to the coexistence of a series of unequal legislative sources, such as European Union conventions and regulations, which alternate and complement each other. This study presents some theoretical and practical aspects related to solving the conflict of jurisdiction and the conflict of laws, in the event that a case was brought before the Romanian court, having as subject matter the dissolution of the marriage of two Romanian citizens with the last common residence in a state outside the European Union, two minor children resulting from their union, and for whom the help of the Romanian judicial authority is required to establish parental authority and maintenance obligations.

Keywords:

family, divorce, parental authority, maintenance obligations, conflict of jurisdictions, conflict of laws, jurisdiction, prorogation of jurisdiction, lack of jurisdiction, subsidiary criterion of connection, minor, regular residence, best interest, applicable law

REZUMAT

Creșterea exponențială din ultimii ani a căsătoriilor sau a uniunilor de facto între persoane cu cetățenii diferite ori având reședința obișnuită în alte state decât cele de origine, a condus în mod inevitabil, la o creștere semnificativă a proceselor în materie de minori și familie, caracterizate prin prezența unuia sau mai multor elemente de extraneitate. În acest context, autoritățile judiciare naționale se confruntă frecvent cu situații complexe ce implică soluționarea unor aspecte care țin de conflictul de jurisdicții, forum shopping, litispendență sau conexitate internațională, precum și conflicte de legi, în scopul determinării competenței și a legii statului ce urmează a guverna litigiul pe fond. Uneori, rezolvarea tuturor acestor probleme nu este deloc simplă, datorită coexistenței unei serii de surse legislative inegale, cum ar fi convențiile și regulamentele Uniunii Europene, care alternează și se completează reciproc. În cadrul acestui studiu, sunt prezentate câteva aspecte de ordin teoretic și practic în soluționarea conflictului de jurisdicții și a conflictului de legi, pentru situația în care instanța română ar fi investită cu o cauză, având ca obiect desfacerea căsătoriei a doi cetățeni români cu ultima reședință obișnuită comună într-un stat din afara Uniunii Europene, din a căror legătură a rezultat copii minori, și pentru care se solicită autorității judiciare române, stabilirea autorității părintești și a obligațiilor de întreținere.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (CE) nr. 2201/2003, Regulamentul (UE) nr. 1259/2010
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare