Consecinţele lipsei de identificare sau cercetare a versiunilor de urmărire penală asupra dreptului la un proces echitabil

Numărul 5 Anul 2022
Revista Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

This study emphasizes on lacunar criminal procedural dispositions relating the obligation of the prosecution bodies in accordance with the officiality and legality principle, to conduct and to outwork all the rationale and possible suppositions in the light of respecting the fundamental right to a fair trial and the fundamental right of the presumption of innocence. The burden of proof regarding the integrity of the evidence that has been administered in the criminal trial must belong to the judicial authorities that hold the evidence administered in the criminal process.

Keywords:

criminal trial, prosecution bodies, presumtion of innocence, the right to a fair trial, beyond reasonable doubt, the burden of proof, oficiality, legality in criminal procedings, article 8 ECHR, article 47 EU Charter of Fundamental Rights

REZUMAT

Acest studiu are ca obiect tratarea aspectelor de ordin procesual penal, cu focalizare asupra lacunelor legislativ-procesual penale, raportate la obligaţia organelor de urmărire penală de a elabora și epuiza toate versiunile de urmărire penală care apar raţionale și posibile la începutul cercetării, cu respectarea principiului legalităţii și al ofi cialităţii, în caz contrar aducându-se atingere dreptului fundamental la un proces echitabil și prezumţiei de nevinovăţie. Sarcina probei în privinţa integrităţii probelor administrate în procesul penal trebuie să aparţină autorităţilor judiciare care deţin probele administrate în cadrul procesului penal.

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 4, art. 5
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare